فرانک بی ور

فرانک بی ور

فرانک یوجین بیور متولد 226 ژوئیه 1938 ، استاد برجسته هنرهای نمایشی و فرهنگ و مطالعات ارتباطات در دانشگاه میشیگان است که در آنجا 35 سال تدریس فیلم را انجام داده است. وی به مدت 25 سال منتقد فیلم برای ایستگاه های رادیویی بود.

کتاب های فرانک بی ور

فرهنگ اصطلاحات سینمایی