کیت لی بورن

کیت لی بورن

کیت لي بورن تهیه کننده تلویزیون است. لي بورن تهیه کننده اجرایی انیمیشن، مستند و نمایش های تعاملی در شبکه اکسیژن بود، شرکتی که همسرش جرالدین و اپرا وینفری بنیانگذار آن بود. اعتبار اصلی تولید او شامل قلعه یوریکا و جزیره گلا گلا برای نیکلودئون، تلویزیون مایع برای MTV ، raingames برای HBO و Media Probes برای PBS است. اخیراً، او مدیر ارشد خلاقیت The Whistle، یک شرکت رسانه ای با تمرکز بر ورزش برای کودکان شد.
به مدت دوازده سال، کیت و شریک او الی نویس یک استودیوی انیمیشن و مارک تجاری مستقل را در TriBeCa ، Noyes & Laybourne اداره کردند. بیشتر کارهای مهم آن شامل شناسنامه برای MTV و Nickelodeon، کوتاه برای کارگاه تلویزیونی کودکان و نمایش هایی برای Scholastic و Nick Junior بود.
کیت عضو هیئت علمی اصلی در دوره کارشناسی ارشد مطالعات رسانه ای در مدرسه جدید بود، جایی که او در اوایل و اواخر حرفه خود تدریس می کرد. او دوره های مداومی را در مورد Media Design و The Producer Craft ایجاد کرد.

کتاب های کیت لی بورن