مسعود سپهر

مسعود سپهر

مسعود سپهر متولد شهریور 1335 تهران، فارغ التحصیل کالج چاپ لندن 1356  انگلستان، کارشناس طراحی گرافیک  تایپوگرافیک و برنامه ریزی چاپ 1356، کارشناس ارشد ضریب 19  1372، دکترای حرفه ای (وزارت فرهنگ و آموزش عالی)، فارغ التحصیل دوره ی آموزش تکمیلی از مرکز آموزش اَپِل، پاریس  فرانسه، 1372 می باشد.

کتاب های مسعود سپهر

طراحی نشانه


طراحی هویت بصری جامع


مبادی سواد بصری