لارنس زیگن

لارنس زیگن

پروفسور لارنس زیگن معاون پژوهشی ، نوآوری و تصدی در دانشگاه راونزبورن لندن است و موسسه خلاقیت و فناوری را در منطقه طراحی جدید در شبه جزیره گرینویچ هدایت می کند.

کتاب های لارنس زیگن

مبانی تصویر سازی