مورین فرنیس

مورین فرنیس

مورین روت فورنیس نویسنده، مورخ انیمیشن، نظریه پرداز انیمیشن، منتقد، استاد و رئیس انجمن مطالعات انیمیشن است. فورنیس به عنوان استاد در انستیتوی هنرهای کالیفرنیا، کالج هنر و طراحی ساوانا، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه چپمن خدمت می کرد.

کتاب های مورین فرنیس