رایان مک مولین

رایان مک مولین

دکتر رایان مک‌مولین (Rian E. McMullin)، مدیر موسسه تحقیقات مشاوره، روانشناسی بالینی دارای مجوز در بیمارستان ایالتی هاوایی و در دانشکده های وابسته بالینی در دانشگاه هاوایی و دانشکده روانشناسی حرفه ای آمریکا است. او نویسنده هشت کتاب است، از جمله (با T. گیلز) درمان شناختی-رفتاری: یک رویکرد تجدید ساختار و (با ب. کیسی) Sense to Yourself: A Guide to شناخت بازآفرینی درمانی.

کتاب های رایان مک مولین