کلی موری

کلی موری

کلی موری، نویسنده و روانشناسی آمریکایی است. موری بیشتر در حوزه ی روابط شخصی و عاشقانه فعالیت می کند و به همراه براد جانسون، خالق کتاب پرفروش «عشق ویرانگر» است.

کتاب های کلی موری

عشق ویرانگر