هیو کی مار

هیو کی مار

هیو کی. مار، نویسنده ی آمریکایی است. او به همراه کارول اس. پیرسون به خاطر نوشتن کتاب «زندگی برازنده من» توانست نامی برای خود در دنیای کتاب های خودپروری و روانشناسی دست و پا کند.

کتاب های هیو کی مار

زندگی برازنده من