محترم میر عبدالله یانی

محترم میر عبدالله یانی

محترم میر عبدالله یانی متولد سال 1329 ، همسر هادی پاکزاد ، که برای مدت ۱۰ سال به جرم اقدام علیه امنیت کشور محکوم و زندانی شده بود ، است.

کتاب های محترم میر عبدالله یانی

نامه های زندان