لارنس ای. کهون

لارنس ای. کهون

لارنس اي. كهون متولد 31 اوت 1954 ، استاد فلسفه در دانشکده هُلی کراس است.

کتاب های لارنس ای. کهون

از مدرنیسم تا پست مدرنیسم