غلامرضا کشاورز حداد

غلامرضا کشاورز حداد

دکتر کشاورز حداد متولد سال 1344، به عنوان استاد نمونه پژوهشی سال‌های 1388 و 1389 در دانشکده مدیریت و علوم اقتصادی انتخاب شده بودند. وی نویسنده کتاب های نظریه احتمال برای اقتصاد سنجی، در دست اصلاح نظریه و مسائل اقتصاد خرد میانه، در حال ویرایش نهایی نظریه اقتصاد خرد، اثر مس کالل؛ وینستون و گرین، ترجمه، در حال حروف‌چینی مباحثی در روش‌های اقتصاد سنجی، تالیف، در حال ویرایش نهایی است.

کتاب های غلامرضا کشاورز حداد