رحمان شریف زاده

رحمان شریف زاده

رحمان شریف‌زاده (متولد سال 1363) دکترای تخصصی خود را در رشته فلسفه علم و فناوری در سال ۱۳۹۴ از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ کرده است (۱۳۹۰-۱۳۹۴). دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد وی به ترتیب در رشته فلسفه (در دانشگاه شهید بهشتی، دانش‌آموخته ۱۳۸۶)، و رشته منطق (دانشگاه تربیت مدرس، دانش‌آموخته ۱۳۸۸) بوده است. حوزه مطالعاتی و علایق وی عبارتند از اخلاق فناوری، اخلاق و فلسفه اطلاعات، فلسفه فناوری، فلسفه علم، و تاریخ علم و فناوری. وی تاکنون پژوهش‌هایی را در این زمینه‌ها انجام داده و کتاب‌ها و مقالاتی را در برخی از حوزه‌های فوق به چاپ رسانده است.

کتاب های رحمان شریف زاده

نسبی گرایی


تجربه گرایان


مذاکره با اشیا