جان کاتینگهام

جان کاتینگهام

جان کاتینگهام (John Cottingham) (متولد ۱۹۴۳) فیلسوف اهل انگلستان و استاد ممتازِ بازنشسته دانشگاه ردینگ او سِمَت‌های علمی و اجرایی متعددی در مراکز گوناگون علمی و آکادمیک داشته‌است. عمده پژوهش‌های فلسفی وی بر محور اوایل دوران فلسفه جدید، فلسفه دین و فلسفه اخلاق دور می‌زند و تا به حال بیش از ده کتاب و نیز بیش از هشتاد مقاله در نشریات یا کتاب‌ها به صورت فردی یا با همکاری دیگران تألیف، ترجمه یا ویرایش کرده‌است. کاتینگهام به زبان‌های لاتین، یونانی و فرانسه مسلط است و مهم‌ترین تخصص وی در فلسفه‌های جدید، فلسفه دکارت است. امروزه او از بزرگ‌ترین دکارت شناسان جهان به‌شمار می‌رود و بخش مهمی از آثار وی مربوط به فلسفه دکارت است و رساله دکتری وی هم در فلسفه دکارت بوده‌است.
مهم‌ترین فعالیت کاتینگهام در حوزة فلسفه دکارت، سَرویراستاری ترجمه آثار فلسفی دکارت از متون اصلی لاتینی و فرانسوی به زبان انگلیسی ـ در سه مجلّد ـ است که خودش مترجم اصلی بخش‌های مهمی از آن آثار، مانند کتاب‌های تأملات در فلسفه اولی و اعتراضات و پاسخ‌ها بوده‌است. در حال حاضر این مجموعه سه جلدی کامل‌ترین مجموعه آثار فلسفی دکارت به زبان انگلیسی در جهان است که در سال‌های ۱۹۸۴–۱۹۹۱ از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده و بارها تجدید چاپ شده‌است. افزون بر این، کاتینگهام کتاب‌های مستقل متعدد، و نیز بخش‌هایی از کتاب‌های دیگر را در فلسفه دکارت، شخصاً تألیف کرده یا سرویراستار آن‌ها بوده‌است و مقالات بسیاری نیز در فلسفه دکارت دارد.

کتاب های جان کاتینگهام

دکارت


عقل گرایان


چرا باور؟


معنای زندگی


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد