کیت نسبیت

کیت نسبیت

کیت نسبیت یک معلم با تجربه در زمینه های معماری، نگارش، تناسب اندام و رقص است. او به عنوان یک کارآفرین، از سال 2000 پیلاتس ویرجینیا ، LLC را اداره کرده است و اغلب در رتبه های بهترین های Cville به رسمیت شناخته شده است.

کتاب های کیت نسبیت