رابرت هیلن برند

رابرت هیلن برند

رابرت هیلن برند، استاد گروه هنر اسلامی در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند، پس از اتمام تحصیلات خود در دانشگاه های کمبریج و آکسفورد، از سال 1971 به تدریس در گروه هنرهای زیبای دانشگاه ادینبورگ پرداخت و در سال 1989 ریاست گروه هنر اسلامی در این دانشگاه را برعهده گرفت. او طی این سال ها به عنوان استاد مدعو به تدریس در دانشگاه های آمریکا از جمله، پرینستون، یو. سی. ال. ای.، بامبرگ و دارتماوث(Dartmouth) پرداخت و به کشورهای مختلف اسلامی سفر کرد. وی تاکنون بیش از یکصد مقاله در عرصه های مخلتف هنر و معماری اسلامی نگاشته است. مطالعات و تحقیقات وی بر روی معماری، هنر، نقاشی و پیکرنگاری اسلامی به ویژه در ایران و سوریه(در زمان خلافت امویان) متمرکز می شود.

کتاب های رابرت هیلن برند

هنر و معماری اسلامی


معماری اسلامی