یوکا یوکیلهتو

یوکا یوکیلهتو

یوکا یوکیلهتو متولد 15 ژوئیه 1938 در هلسینکی ، بیش از 25 سال دستیار مدیرکل ICCROM بود که در آنجا بر تمام جنبه های حفاظت از معماری کار کرده است. وی همچنین رئیس کمیته آموزش بین المللی ایکوموس است و پیش از این در یونسکو و کنوانسیون میراث جهانی فعال بود. وی در هلسینکی در رشته معماری تحصیل کرده و دکترای خود را در حفاظت از دانشگاه یورک ، انگلیس دریافت کرده است.

کتاب های یوکا یوکیلهتو

تاریخ حفاظت معماری