پیتر کیویستو

پیتر کیویستو

پیتر کیویستو ریچارد ای سوانسون؛ استاد اندیشه اجتماعی و رئیس جامعه شناسی، مردم شناسی و رفاه اجتماعی در کالج آگوستانا و استاد برجسته فنلاند در دانشگاه تورکو فنلاند است.

کتاب های پیتر کیویستو

شهروندی