شارون بلکی

شارون بلکی

دکتر شارون بلکی یک نویسنده برنده جایزه و معلم شناخته شده بین المللی در زمینه ی روانشناسی ، اسطوره شناسی و بوم شناسی است. کتاب ها ، دوره ها ، سخنرانی ها و کارگاه های بسیار تحسین شده او بر توسعه تخیل اسطوره ای و ارتباط آن با اسطوره های بومی ، افسانه ها و سنت های عامیانه و مشکلات شخصی ، اجتماعی و محیطی که امروز با آن روبرو هستیم ، متمرکز شده است.

کتاب های شارون بلکی

زنانی که از ریشه می رویند