امیل ارکمان

امیل ارکمان

امیل ارکمان زاده 20 مه 1822 و درگذشته 14 مارس 1899 ، یک نویسنده فرانسوی بود. تقریباً تمام آثار او به طور مشترک با الكساندر شاتریان با نام اركمان-شاتریان نوشته شده است. او لیسانس خود را در نانسی قبل از تحصیل در رشته حقوق در پاریس از سال 1842 گرفت. اولین اثر چاپ شده وی "در استخدام ارتش" در سال 1843 بود. دو سال بعد ، وی در سال سوم حقوق ،مردود شد و به فلسبورگ بازگشت و در آنجا در بهار سال 1847 ، با الكساندر چتریانِ معلم آشنا شد.

کتاب های امیل ارکمان

سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳