لری کیلی

لری کیلی

لری کیلی یک استراتژیست است که بیش از سه دهه تلاش کرده است تا روشهای نوآوری مؤثرتری را توسعه دهد. لری رئیس و بنیانگذار شرکت Doblin ، یک شرکت استراتژی نوآوری است که برای پیشگام کردن سیستم های جامع نوآوری شناخته شده است و از لحاظ مادی نرخ موفقیت در نوآوری را بهبود می بخشد.

کتاب های لری کیلی

ده گونه نوآوری