بیل جورج

بیل جورج

بیل جورج یک عضو ارشد دانشکده بازرگانی هاروارد است، جایی که از سال 2004 به تدریس رهبری و مدیریت پرداخته است. او نویسنده چندین مقاله است: North Your Your Discover and the True Your Your North True Field ، Discover Your Real True Field (کتاب واقعی) ، رهبری معتبر، شمال واقعی، یافتن شمالی واقعی شما، 7 درس برای پیشرو در گروه های بحرانی و واقعی شمال.

کتاب های بیل جورج

کشف شمال حقیقی