ایزابل آلوارز دوتولدو

ایزابل آلوارز دوتولدو

لوئیزا ایزابل آلوارز دوتولدو در 21 اوت 1936 در استوریل ، پرتغال به دنیا آمد و 7 مارس 2008 درگذشت. او بیست و یکمین دوشس مدینه سیدونیا در اسپانیا بود. وی به دلیل فعالیت سیاسی مادام العمر چپ ، ضد فرانسویستی و طرفداری دموکراسی ، لقب دوشس قرمز داشت.

کتاب های ایزابل آلوارز دوتولدو

عصیان