ثور هیردال

ثور هیردال

تور هایردال زاده ۶ اکتبر ۱۹۱۴ درگذشته ۱۸ آوریل ۲۰۰۲ ،  یک دانشمند در زمینه مردم‌نگاری و ماجراجویی اهل نروژ بود. در مورد او فیلمی به نام کون-تیکی با بازی پال سوره هاگن در سال ۲۰۱۲ ساخته شد.

کتاب های ثور هیردال

کن تیکی