رضا پاکروان

رضا پاکروان

رضا پاکروان ایرانگرد و جهانگرد و فیلمساز ایرانی است  که در سال ۲۰۱۱ باعبور از صحرای بزرگ آفریقا نام خود را وارد گینس کرد.

کتاب های رضا پاکروان

از کاپ تا کیپ