یوهان شیلت برگر

یوهان شیلت برگر

یوهان (هانس) شیلتبرگر (1380 - حدود 1440) جهانگرد و نویسنده آلمانی بود. وی از یک خانواده نجیب  در هلرن در نزدیکی لووهوف در نیمه راه بین مونیخ و فریزینگ ، متولد شده بود.شیلتبرگر در سال 1394 به مجموعه لینارت ریچارتینگر پیوست و سپس با سیگیسموند ، پادشاه مجارستان (بعدها امپراتور) ، به جنگ علیه امپراطوری عثمانی در مرز مجارستان رفت. در نبرد نیکوپولیس در 28 سپتامبر 1396 ، وی زخمی و زندانی شد. هنگامی که سلامتی خود را بازیافت ، سلطان بایزید اول (یلدیرم) او را در سالهای 1396–1402) به خدمت خود برد. در این مدت ، به نظر می رسد وی نیروهای عثمانی را به مناطق خاصی از آسیای صغیر و مصر رسانده است.

کتاب های یوهان شیلت برگر

سفرنامه یوهان شیلت برگر