سیبل شاتوک

سیبل شاتوک

دکتر سیبل شاتوک دارای مدرک دکتری منابع طبیعی و محیط زیست از دانشگاه میشیگان است. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات دینی از دانشگاه کالیفرنیا ، سانتا باربارا می باشد. او استادیار محیط زیست و پایداری و دین تطبیقی در دانشگاه میشیگان نیز می باشد.

کتاب های سیبل شاتوک

آیین هندو