حیدر رحیم پور ازغدی

حیدر رحیم پور ازغدی

حیدر رحیم‌پور ازغدی  متولد 1311 یک فعال سیاسی است. ازغدی از مبارزان سیاسی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقلاب ۱۳۵۷ و قیام روح‌الله خمینی در سال ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب بوده‌است. او در سال‌های اخیر در فعالیت‌های سیاسی به همراه تشکل‌های دانشجویی و طلاب مشهد حضور داشته‌است. ازغدی پیش از انقلاب به همراه محمد تقی شریعتی و پدر مسعود احمدزاده (از بنیانگذاران چریک‌های فدائیان خلق)، سه رکن مبارزات نهضت ملی در خراسان محسوب می‌شدند. وی از اعضای نهضت آزادی ایران در سال‌های قبل و آغاز انقلاب در منطقه خراسان بود که با پیروزی انقلاب و اختلاف نهضت آزادی با خمینی به نفع خمینی از نهضت جدا شد.

کتاب های حیدر رحیم پور ازغدی

سنت چیست؟ سنی کیست؟