اینگرید توبوآ

اینگرید توبوآ

اینگرید توبوآ رمان نویس فرانسوی است. وی در سال 1980 در روون متولد شد. او به عنوان معلم زبان در افغانستان فعالیت گسترده ای داشته و همچنین در مأموریت هایی در اندونزی ، کنگو ، مولداوی و آسیای میانه شرکت کرده است. 

کتاب های اینگرید توبوآ

نه! مدرسه جای دخترها نیست