حسن احمدی

حسن احمدی

حسن احمدی متولد سال 1338 ، نویسنده ی داستان های کودک و نوجوان است. حسن احمدی جزو نخستین هنرمندان سال های شکل گیری حوزه ی هنری است. از همان سال ها داستان نویسی را آغاز کرد و فارغ التحصیل رشته ی فیلمسازی از دانشکده ی صدا و سیماست.
از سال 1373 تا اردیبهشت 1386 سردبیر ماهنامه باران ، برای گروه سنی نوجوانان بود ، همزمان به کار نویسندگی و تهیه کنندگی در سیمای جمهوری اسلامی مشغول بوده . وی از آغاز شکل گیری ماهنامه ی سروش نوجوانان تا سال 1373 با این مجله همکاری داشت . از سال 1365 تا 1373 مسئول بخش داستان سروش هفتگی بوده . بعضی از داستان های منتشر شده در این هفته نامه را در سه مجموعه ی داستان - تالیف و ترجمه- گردآوری و منتشر کرده است . سردبیری دو هفته نامه ی احسان ، 14 شماره. ماهنامه ی سیب سفید 16 شماره تا سال 1388، دوهفته نامه دوست نوجوان 16 شماره 1388از دیگر کارهای مطبوعاتی ایشان است. احمدی با نشریات مختلف در زمینه های ادبی و هنری و ... همکاری داشته است. طراحی بیست هفته نامه با عنوان  " محله ما " برای بیست منطقه ی تهران در سال1373 که تهران شامل بیست منطقه ی شهرداری بود ، از جمله کارهای اوست. بعد از شکل گیری هفته نامه های همشهری محله مدتی به عنوان سردبیر ارشد چهار منطقه ی جنوب تهران با این نشریات همکاری داشت . مدتی نیز مسئول بخش ادبیات بنیاد شهید بود که در آن سال ها مجموعه ی غنچه ، بچه های شاهد دوجلد، و شقایق  مجموعه ی بزرگسالان را با نام  احسان الف  گرد آوری و منتشر کرده است. 

کتاب های حسن احمدی

عروسی آقا و خانم لاک پشت


جوجه های نه چندان تخس


غریبه شب


بازی دوم


پر پرواز


یک سفر رویایی


مثل یک بازی 1