ارشک حمیدی

ارشک حمیدی

ارشک حمیدی متولد سال 1352، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی: ریاضیات ازمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه), ریاضیات راهنمای اموزشی (متوسطه), حسابان کتابهای درسی راهنمای اموزشی (متوسطه), المپیادها ... می باشد.

کتاب های ارشک حمیدی

هندسه از ابتدا تا …