هربرت ب اندرتون

هربرت ب اندرتون

هربرت بروس اندرتون (15 آوریل 1936 - 20 اکتبر 2010) یک ریاضیدان آمریکایی بود. او استاد برجسته ریاضیات در UCLA و عضو سابق دانشکده های ریاضیات و منطق و روش شناسی علوم در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی بود. اندرتون همچنین به نظریه بازگشت، نظریه تعریف پذیری، مدلهای تحلیل، پیچیدگی محاسباتی و تاریخ منطق کمک کرده است. وی دکترای خود را به دست آورد. در هاروارد در سال 1962. وی از سال 1961 تا زمان مرگ عضو انجمن ریاضی آمریکا بود.

کتاب های هربرت ب اندرتون

اصول نظریه مجموعه ها