جی. ای. وایت

جی. ای. وایت

جی. ای. وایت نویسنده ی کتاب های کودک و نوجوان در ژانر وحشت است. چهار رمان ازمجموعه ی Thickety او تعداد تحسین و نقد های زیادی دریافت کرده اند ، از جمله جایزه انتخاب کودکان برای بهترین رمان نویس جدید.

کتاب های جی. ای. وایت

طبقه ی وحشت


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟