لیث کریمی پور

لیث کریمی پور

لیث کریمی پور متولد سال 1355 ، مشاور ، سخنران، نویسنده ومربی بهره وری شخصی و مدیریت زمان می باشد. وی سابقه مدیریت بازرگانی  ۲۰ ساله در گروه صنعتی پلیمر بوشهر ( با بیش از ۲۴ کارخانه تولیدی و صنعتی و با برند معروف پنبه ریز ) در سمت قائم مقام مدیر عاملی دارد. با توجه به تجربیات عملی سالیان مدید و تحصیلات پیشرفته در زمینه ی مدیریت و موفقیت و علاقه ی شدیدی که به مدیریت زمان و مدیریت زندگی داشت ، تصمیم می گیرد تا شرکت مشاوره در زمینه کسب و کار و مدیریت زمان ، که مخلوطی از دانش و تجربه و مهارت است ، با نام تصمیم فردا راه اندازی کند.

کتاب های لیث کریمی پور