اسکات اینگرم

اسکات اینگرم

اسکات اینگرم (Scott Ingram) متولد 1948، در نیویورک است؛ وی دانش آموخته ی دانشگاه کانکتیکات ، کارشناسی ارشد و دانشگاه وسلیان، لیسانس می باشد. سرگرمی و علایق وی شامل دوچرخه سواری ، گیتار است.

کتاب های اسکات اینگرم

نیکولاوس کوپرنیک