دایان داکرت

دایان داکرت

دایان داکرت ، متولد 17 نوامبر 1982 در اندرلخت بلژیک ، نویسنده فرانسوی و بلژیکی است.وی مدرک کارشناسی ارشد تاریخ فلسفه را از سوربن اخذ کرد.

کتاب های دایان داکرت

زنان دیکتاتورها