جولیا آدامز

جولیا آدامز

جولیا پاتر آدامز یک جامعه شناس آمریکایی است که در زمینه جامعه شناسی مقایسه ای و تاریخی فعالیت می کند. جولیا آدامز استاد جامعه شناسی است. وی تحقیقاتی را در زمینه های دولت سازی، جنسیت و خانواده، نظریه و دانش اجتماعی، اوایل سیاست مدرن اروپا و استعمار و امپراتوری انجام می دهد. تحقیقات فعلی وی بر جامعه شناسی تاریخی روابط آژانس و مدرنیته، جنسیت، نژاد و نمایش دانش آکادمیک در ویکی پدیا و سایر سیستم عامل های دیجیتال متمرکز است. آدامز استاد جامعه شناسی و مطالعات بین المللی و منطقه ای و رئیس کالج گریس هاپر، ییل است. او همچنین مدیر YaleCHESS (مرکز تحقیقات تاریخی و علوم اجتماعی) است و در هیئت مدیره کالج رید حضور دارد.

کتاب های جولیا آدامز