فرانچسکا کاوالو

فرانچسکا کاوالو

فرانچسکا کاوالو، زاده ی سال 1983، کارآفرین، کارگردان تئاتر و نویسنده ی ایتالیایی است.کاوالو کار خود را با مدیریت شرکتی مربوط به تئاتر آغاز کرد و در سال 2011 به همراه النا فاویلی، مجله ای برای کودکان را به وجود آورد.

کتاب های فرانچسکا کاوالو