تیموتی بارنار

تیموتی بارنار

تیموتی بارنار مدرس ارشد مطالعات فیلم و رسانه در کالج ویلیام و مری و مدیر موسس جشنواره جهانی فیلم W&M است که از سال 2008 آغاز شد.

کتاب های تیموتی بارنار

دکوپاژ