فرانک کسلر

فرانک کسلر

فرانک کسلر دکترای مطالعات فیلم و اجرا از دانشگاه سوربن نوول در سال 1987 دارد. او از سال 1988 در هلند مشغول تدریس است؛ ابتدا در گروه فیلم (تئوری فیلم و درام) در KU nijmegen ، و از سال 1997 در دانشگاه اوترخت استاد تاریخ رسانه می باشد.

کتاب های فرانک کسلر

میزانسن