کن دایسینجر

کن دایسینجر

کنت دايسينجر (Kennet Dancyger) (متولد 1945 در آلمان) یک تئوریسین نویسنده، مورخ فیلم و کارشناس تدوین فیلم و تولید فیلم است. او استاد فیلم و تلویزیون در انستیتوی فیلم، تلویزیون و رسانه های جدید موریس Kanbar، کارشناس است. وی رئیس انجمن فیلم و فیلم دانشگاه بوده است. وی از سال 1968 به تدریس فیلم در ایالات متحده و کانادا پرداخته است. کتاب او در سال 2002 حاوی مقایسه دقیق کمدی و پیچ و مهره های پیچ گوشتی است. (ص 68) او به عنوان مشاور تاریخی برای مستند "Cutting Edge: Magic of Editing فیلم" در سال 2004 در مورد هنر ویرایش فیلم همکاری داشته است.

کتاب های کن دایسینجر