رونالد بی توبیاس

رونالد بی توبیاس

رونالد بی توبیاس متولد سال 1946 ، در ابتدای دوران نویسندگی خود ، نویسنده داستان کوتاه بود؛ سپس به عنوان نویسنده کتاب های داستان و غیر داستانی فعالیت کرد و سرانجام به عنوان نویسنده و تهیه کننده مستندهای تلویزیونی مشغول به کار شد.

کتاب های رونالد بی توبیاس