اقرار علی یف

اقرار علی یف

اقرار علیف متولد 14 مارس ۱۹۲۴ در باکو و درگذشته ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴ ، مورخ اهل شوروی و جمهوری آذربایجان بود. علیف مؤلف بیش از ۱۶۰ مقاله و کتاب است. بیش‌تر کتاب‌های وی به ماد و امپراتوری ماد و آتروپاتن اختصاص دارد. او جزو دانشمندان ترک زبان جمهوری آذربایجان است که معتقد بر ایرانی زبان بودن ماد و آتروپاتن بود.

کتاب های اقرار علی یف

پادشاهی ماد


تاریخ آتروپاتن