فیلیپ اریه

فیلیپ اریه

فیلیپ اریه (21 ژوئیه 1914 - 8 فوریه 1984) یک مدرس قرون وسطایی و مورخ فرانسوی از خانواده و کودکی، به سبک ژرژ دوبی بود. او کتابهای زیادی راجع به زندگی روزمره نوشت. برجسته ترین آثار او تغییر نگرش غربی ها به مرگ را در نظر می گرفت. اریه خود را "آنارشیست حق" می دانست. او در ابتدا نزدیک به française Action بود اما بعداً خود را از آن فاصله گرفت، زیرا او آن را بیش از حد اقتدارگرا تلقی می کرد، از این رو توصیف خود به عنوان "آنارشیست" است. اریه همچنین در فرانشیز La Nation که یک بررسی سلطنتی است، همکاری کرد. با این حال، او همچنین با بسیاری از مورخان چپ فرانسوی، به ویژه با میشل فوکو، که زیرگذر خود را نوشت، همکاری داشت.

کتاب های فیلیپ اریه

قرون کودکی