برونو لاتور

برونو لاتور

برونو لاتور متولد ۲۲ ژوئن ۱۹۴۷ در بون، کوت دور ، نظریه‌پرداز فرانسوی در زمینه علم، فناوری، و سیاست، در خط مقدم توسعه و بسط نظریه شبکه کنش و ظهور مطالعات علم و فناوری در اروپا است. البته علاوه بر اروپا، آثار او در آمریکای شمالی هم تأثیرگذار بوده‌است، و بسیاری از مفاهیم مورد استفاده او، کاربردهای فرارشته‌ای و میان‌رشته‌ای یافته‌است. وی از ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۶ استاد مدرسه عالی معدن پاریس و سپس از ۲۰۰۶ استاد سیانس‌پو بوده‌است. وی همچنین استاد فلسفه قاره ای در مدرسه اقتصاد لندن می‌باشد. شهرت وی برای کتاب‌های «زندگی آزمایشگاهی»، «ما هرگز مدرن نبوده‌ایم» و «علم در عمل» می‌باشد. وی زمانی جزو برساخت گرایان محسوب می‌شد و از مبدعان نظریه نظریه شبکه کنش می‌باشد. او از کسانی که در فلسفه معاصر از رویکرد سوبژه اوبژه عدول کرده‌است.

کتاب های برونو لاتور

رویارویی با گایا


کجا فرود بیاییم؟