تقی آزاد ارمکی

تقی آزاد ارمکی

تقی آزاد ارمکی (متولد ۱۰ شهریور ۱۳۳۶ در ارمک کاشان) جامعه شناس ایرانی و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

کتاب های تقی آزاد ارمکی