عباس محمدی اصل

عباس محمدی اصل

عباس محمدی اصل در سال 1346 شمسی در شهرری تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشته علوم انسانی در سال 1364 شمسی، دانشنامه کارشناسی خود را در سال 1369 شمسی در رشته علوم اجتماعی با گرایش برنامه ریزی اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی و دانشنامه های کارشناسی ارشد را در سال 1372 شمسی با گرایش مردم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی و در سال 1375 شمسی با گرایش جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبائی دريافت كرد. وي در سال 1382 شمسی موفق به اخذ دانشنامه دکترای جامعه شناسی از همين دانشگاه شد. پایان نامه دكتراي عمومي او به "بزهکاری نوجوانان" اختصاص داشته و تخصص وي در "جامعه شناسي جنسيت" است. در حال حاضر نیز مهمترين دغدغه او، نظريه پردازي درباره پديده هاي اجتماعي از منظر جنسيت است.
اين مؤلف از سال 1375 شمسی در دانشگاه های علامه طباطبائی و گیلان در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تدریس دروسی چون مباني و اصول جامعه شناسي ، جامعه شناسي آموزش و پرورش ، مباني فلسفه ، نظريه هاي جامعه شناسي ، مسائل اجتماعي ايران ، روان شناسي اجتماعي ، آسيب شناسي اجتماعي ،‌ جامعه شناسي جنسيت ، جامعه شناسي سياسي و انديشه های اجتماعي متفكران مسلمان بوده است.

کتاب های عباس محمدی اصل

جامعه شناسی نظری


جنسیت و زبان شناسی اجتماعی


جنسیت و آگاهی تاریخی


جنسیت و فلسفه


سویه زنانه نظریه جامعه


اعتیاد و خانواده


جامعه شناسی میشل فوکو


جنسیت و خشونت


ارتباطات اجتماعی


بیناذهنیت اجتماعی


انتخاباتی از جنس دیگر


ماکس وبر


جنسیت سایکوپات


بر ساخت اجتماعی جنسیت


اجتماع تنها


ارحام صدر


پارسنز و هابرماس


توسعه بایسته


پالایش اجتماعی معرفت


جامعه شناسی مقدماتی


جنسیت و سلامت


جنسیت و خشونت (دو جلدی)


فرهنگ اجتماعی


کلیات جامعه شناسی


جامعه شناسی ماکس وبر


حکایت جامعه شناسی


پارسنز و نظریه کنش


بزهکاری نوجوانان


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد