صادق زیباکلام

صادق زیباکلام

صادق زیبا کلام مفرد، استاد علوم سیاسی، نویسنده و از کارشناسان خبره ایرانی با گرایش اصلاح طلبی و نوآزادی خواهانه است. او دکترای علوم سیاسی از دانشگاه برادفورد دارد. او استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بود. زیبا کلام هم اکنون استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

کتاب های صادق زیباکلام

اشغال


جامعه شناسی به زبان ساده


ما چگونه ما شدیم؟


ایران در عصر نادر


دانشگاه و انقلاب


یادداشت های انقلاب


رای ملت


وداع با دوم خرداد


گفتن یا نگفتن


غرب چگونه غرب شد؟


پنج گفتار در باب حکومت


سنت و مدرنیته


رضاشاه


مقدمه ای بر انقلاب اسلامی


هاشمی بدون روتوش


دکتر محمد ملکی


آذری غریب