صادق زیباکلام

صادق زیباکلام

صادق زیبا کلام مفرد، استاد علوم سیاسی، نویسنده و از کارشناسان خبره ایرانی با گرایش اصلاح طلبی و نوآزادی خواهانه است. او دکترای علوم سیاسی از دانشگاه برادفورد دارد. او استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بود. زیبا کلام هم اکنون استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

کتاب های صادق زیباکلام

دانشگاه و انقلاب


گفتن یا نگفتن


وداع با دوم خرداد


یادداشت های انقلاب


غرب چگونه غرب شد؟


سنت و مدرنیته


ما چگونه ما شدیم؟


مقدمه ای بر انقلاب اسلامی


دکتر محمد ملکی


آذری غریب


هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد