صادق زیباکلام

صادق زیباکلام

صادق زیبا کلام مفرد، استاد علوم سیاسی، نویسنده و از کارشناسان خبره ایرانی با گرایش اصلاح طلبی و نوآزادی خواهانه است. او دکترای علوم سیاسی از دانشگاه برادفورد دارد. او استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بود. زیبا کلام هم اکنون استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

کتاب های صادق زیباکلام

اشغال


ایران در عصر نادر


دانشگاه و انقلاب


یادداشت های انقلاب


جامعه شناسی به زبان ساده


رای ملت


وداع با دوم خرداد


گفتن یا نگفتن


غرب چگونه غرب شد؟


ما چگونه ما شدیم؟


پنج گفتار در باب حکومت


سنت و مدرنیته


رضاشاه


مقدمه ای بر انقلاب اسلامی


هاشمی بدون روتوش


دکتر محمد ملکی


آذری غریب


هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد