سمانه صلواتی

سمانه صلواتی

 سمانه صلواتی متولد سال 1369، نویسنده و تصویرگر ایرانی می باشد. وی برگزیده جایزه قلم طلایی پنجاهمین دوره دوسالانه تصویرگری بلگراد است.

کتاب های سمانه صلواتی

خوابم یا بیدار؟