فرهاد حسن زاده

فرهاد حسن زاده

از نویسندگانی است که در تمامی حوزه های ادبی از داستان کودکان، نوجوانان تا رمان برای بزرگسالان دست به نگارش زده است.او نوشتن را از دوران نوجوانی با نگارش نمایشنامه و داستان آغاز کرد.از او تا کنون بیش از ۸۰ اثر چاپ شده است.

کتاب های فرهاد حسن زاده

آهنگی برای چهارشنبه ها


چتری با پروانه های سفید


جشن تولد پر دردسر


حیاط خلوت


هویج بستنی


موش سر به هوا


عقرب های کشتی بمبک


مجموعه گروه (1+5)


سرما نخوری کوتی کوتی


دیو دیگ به سر


این وبلاگ واگذار می شود


هستی


شیر آب حرف گوش کن


عمه خانم و ماجرا های آبکی


خنده به شرط قلقلک


نمکی و مار عینکی


کلاغ کامپیوتر


ماشو در مه


انگشت مجسمه


زیبا صدایم کن


لطیفه های ورپریده


گلستان سعدی


عشق و آینه


همان لنگه کفش بنفش


روزنامه سقفی همشاگردی


بشو و نشو


چراغ لاله


به دنبال بیتا


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.

جهانی نو با پیوند ژانرهای علمی تخیلی و فانتزی

چه اتفاقی می افتد وقتی دو ژانر علمی تخیلی و فانتزی، و انتظارات متفاوتی که از آن ها داریم، در تار و پود یکدیگر تنیده شوند؟