محمد یونس

محمد یونس

محمد یونس متولد ۲۸ ژوئن ۱۹۴۰، بانکدار و اقتصاددان بنگلادشی است. او خالق و مخترع وام خرد ، نوعی وام کوچک برای بیکاران و تاجران فقیر است و او همچنین مؤسس بانکی به نام گرامین بانک می‌باشد. محمد یونس دکترای خود را در اقتصاد، از دانشگاه فاندرویلت آمریکا دریافت کرده‌است و در سال ۲۰۰۶ موفق به کسب جایزه نوبل در صلح شد. از او چندین کتاب نیز منتشر شده‌است.

کتاب های محمد یونس

بانک تهیدستان


دنیای سه صفر


کسب و کار اجتماعی